Bli medlem i Mobilitypool

Ved å bli medlem binder du deg i 6 måneder. Du betaler ingen medlemsavgift.

Les mer om hvordan vi hjelper våre medlemmer her

Les Mobility Pool sine avtalevilkår

Medlemskap i Mobilitypool

Bli medlem i Norges beste organisasjon for bilforhandlere! Som medlem i Mobility Pool er du en del av et samfunn som deler kunnskap råd og som støtter opp om hverandre. Sammen er vi sterke.