En bransje i endring

Bilbransjen er i endring. Vi har lenge sett behovet for en organisasjon som tar vare på bilforhandleres interesser. Digitaliseringen endrer kundeadferd, og bildelingskonsepter, økte bruksavgifter og lavere produksjonskostnader gjør det vanskeligere å drive forretning.

Det er vanskelig å se inn i fremtiden, men det vi vet er at gode avtaler med samarbeidspartnere blir stadig viktigere. Det kan være vanskelig å finne ut hva man skal tjene penger på når bransjen endrer seg. Derfor synes vi det er viktig med åpenhet og samarbeid.

Mobility Pool er en arena for forhandlere hvor du kan møte kollegaer i bransjen, delta på samlinger i Norges land og dele ideer og informasjon. Når det sies at bransjen vil oppleve større endringer de neste fem årene enn de foregående 100, er det viktigere enn noensinne å stå samlet.